Jäsenkyselyn Avantouinti Kajaanin Kylmäkaraisukeskuksessa tulokset

28.1.2013


Teimme tammikuun aikana kotisivuillamme jäsenillemme kyselyn koskien avantouintiharrastusta ja Kylmäkaraisukeskuksen palveluja.

Saimme vastauksia kiitettävästi.  Vastaajia oli riippuen kysymyksestä 9,4 % - 17,5 % jäsenmäärästä antaen siten riittävän luotettavan näkemyksen jäsentemme mielipiteistä.

Avantouintiharrastuksesta

Neljä avantouimaria viidestä käy säännöllisesti avannossa. Tyypillinen harrastaja käy keskimäärin joka toinen päivä uimassa. Joka toinen uimari käy ainoastaan avannossa ja joka toinen käy avannon lisäksi myös saunassa joka kerta tai joskus.  Avantouintia harrastetaan aamusta iltaan avannossa kävijöiden määrän kasvaessa iltaa kohden. Suurinosa uimareista harrastaa avantouintia ympäri vuoden. Avantouimareista kolme neljästä on naisia. Ikäjakaumaa kyselyssä ei kysytty.

Kylmäkaraisukeskuksen pukutiloista

Pääsääntöintöisesti vastaajat olivat tyytyväisiä Kylmäkaraisukeskuksen pukutiloihin. Kysely osoitti, että saunapäivinä, jolloin harrastajia käy KKK:ssa enemmän, koetaan pukutilat käyvän hieman riittämättömiksi ja olevan ylikuormitetut.  Enemmistö uimareista ei kuitenkaan nähnyt tarpeelliseksi olla erityistä saunavapaaata viikonpäivää.

KKK:n vuokraus ja kertamaksun maksavat vierailijat

Kyselyyn vastanneet avantouimarit kokivat pääsääntöisesti, että kertamaksun maksavat vieraat ja kokeilijat ovat tervetulleita uimaan eivätkä vierailijat häiritse heidän avantouintia. Samoin KKK:n tilojen vuokrauksen osalta koettiin, että sekä saunaa että takkahuonetta voidaan vuokrata, eivätkö vuokralaiset häiritse omaa avantouintia.

Tyytyväisyys Kylmäkaraisukeskuksen palveluihin

Kyselyn vastausten mukaan noin kolme uimaria neljästä on tyytyväisiä avantopalveluihin sekä kesällä että talvella samoin kuin pukuhuonetiloihin ja saunapalveluihin. Yksi uimari neljästä oli pääsääntöisesti tyytyväinen. Osittain tai täysin tyytymättömiä ei ollut ketään.

Saunan käyttö

Suuri enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että sopivat saunapäivät ovat tiistai, torstai ja sunnuntai. Kaikille viikonpäiville oli kannatusta kuin myös sille, ettei saunaa olisi lainkaan, mutta näiden osuus vastauksista oli suhteellisen pieni. Yli puolet vastanneista halusi saunan aukioloajaksi klo 12:00 – 22:00. Avantouimareista vajaat puolet ei käytä saunaa ollenkaan ja hieman yli puolet käyttää joko aina tai joskus käydessään avannossa.

Kyselin tulokset ovat nähtävänä sivuillamme Jäsenkyselyt.

Kyselyn suoritti hannu Suutari, pj, Kajaanin Avantouimarit ry