Jäsenkyselyt

Hyvä Kajaanin Avantouimarit ry:n jäsen, 

Tiedotamme ajankohtaisista yhdistyksen asioista jäseniämme sähköpostilla.  Ilmoita sähköpostiosoitteesi jäsenrekisteriimme klikkaamalla TÄSTÄ, niin saat jatkossa tiedotteet sähköpostiisi.

Hallitus

Kajaanin Avantouimarit ry

 

JÄSENKYSELYN TULOKSET

 

Teimme tammikuun aikana kotisivuillamme jäsenillemme kyselyn koskien avantouintia ja kylmäkaraisukeskuksen palveluja. Saimme vastauksia kiitettävästi.  Vastaajia oli riippuen kysymyksestä 9,4 % - 17,5 % jäsenmäärästä antaen siten riittävän luotettavan näkemyksen jäsentemme mielipiteistä. Alla kyselyn tulokset.

 

Kuinka harrastan avantouintia?                                               Vastaukset sivu 1

Neljä avantouimaria viidestä käy säännöllisesti avannossa. Tyypillinen harrastaja käy keskimäärin joka toinen päivä uimassa. Joka toinen uimari käy ainoastaan avannossa ja joka toinen käy avannon lisäksi myös saunassa joka kerta tai joskus.  Avantouintia harrastetaan aamusta iltaan avannossa kävijöiden määrän kasvaessa iltaa kohden. Suurinosa uimareista harrastaa avantouintia ympäri vuoden. Avantouimareista kolme neljästä on naisia. Ikäjakaumaa kyselyssä ei kysytty.

 

KKK:n pukutilojen riittävyys ja saunavapaa päivä:              Vastaukset sivu 2

Pääsääntöintöisesti vastaajat olivat tyytyväisiä Kylmäkaraisukeskuksen pukutiloihin. Kysely osoitti, että saunapäivinä, jolloin harrastajia käy KKK:ssa enemmän, koetaan pukutilat käyvän hieman riittämättömiksi ja olevan ylikuormitetut.  Enemmistö uimareista ei kuitenkaan nähnyt tarpeelliseksi olla erityistä saunavapaaata viikonpäivää.

 

KKK:n vuokraus ja kertamaksun maksavat kävijät:             Vastaukset sivu 3

Kyselyyn vastanneet avantouimarit kokivat pääsääntöisesti, että kertamaksun maksavat vieraat ja kokeilijat ovat tervetulleita uimaan eivätkä vierailijat häiritse heidän avantouintia. Samoin KKK:n tilojen vuokrauksen osalta koettiin, että sekä saunaa että takkahuonetta voidaan vuokrata, eivätkö vuokralaiset häiritse omaa avantouintia.

 

Tyytyväisyys Kylmäkaraisukeskuksen palveluihin:             Vastaukset sivu 4

Kyselyn vastausten mukaan noin kolme uimaria neljästä on tyytyväisiä avantopalveluihin sekä kesällä että talvella samoin kuin pukuhuonetiloihin ja saunapalveluihin. Yksi uimari neljästä oli pääsääntöisesti tyytyväinen. Osittain tai täysin tyytymättömiä vastaajia ei ollut.

 

Saunapäivät ja aukioloajat:                                                      Vastaukset sivu 5

Sopivimmaksi saunapäiviksi koettiin tiistai, torstai ja sunnuntai n. 25 % kannatuksella kukin päivä. Kaikille viikonpäiville oli kannatusta kuin myös sille, ettei saunaa olisi lainkaan. Näiden osuus vasatuksista oli suhteellisen pieni. Yli puolet vastanneista halusi saunan aukioloajaksi klo 12:00 – 22:00. Avantouimareista uimareista vajaat puolet ei käytä saunaa ollenkaan, noin yksi neljästä käyttää saunaa aina ja noin yksi neljästä käyttää saunaa joskus avannossa käydesään.