KKK:n avain

Kylmäkaraisukeskuksen ranneke ja avainrekisterin ylläpito

Kylmäkaraisukeskuksen ranneke on yhdistyksen omaisuutta ja se on henkilökohtainen, sitä ei saa lainata muille. Väärinkäyttötapauksissa hallitus on oikeutettu sulkemaan rannekkeen. Kukin jäsen vastaa rannekkeensa käytöstä.

KKK:n rekisteriä ylläpitää Keijo Koskenharju, 046 5400502. Yhdistyksen jäsen saa rannekkeen käyttöönsä Kajaanin Lukkosta jäsen- ja liittymismaksutositetta vastaan. Uusi jäsen saa henkilökohtaisen rannekkeen liittymismaksua vastaan ja vanha jäsen saa kadonneen tai rikkoontuneen rannekkeen tilalle uuden rannekkeen avainmaksua vastaan. Katso hinnat kohdasta 'Hinnasto / Jäsenmaksut'. Jäsen-, liittymis- ja rannekkemaksujen hinnat yhdistys päättää vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa.

Rannekkerekisterin ylläpito tapahtuu seuraavasti:

Kajaanin Lukossa on käyttövalmiita rannekkeita. Henkilökohtainen ranneke koodataan numerosarjan mukaan kullekkin jäsenelle.

Jäsenmaksulaskutuksen jälkeen yhdistys estää niiden jäsenten rannekkeiden käytön, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua tai ovat ilmoittaneet eroavansa yhdistyksestä.

Rannekkeen käyttö estetään, kun

  1. Jäsen on ilmoittanut eroavansa yhdistyksestä.
  2. Jäsen on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa.
  3. Jäsen ilmoittaa rannekkeen kadonneeksi tai rikkoontuneeksi. Tällöin jäsen ostaa uuden rannekkeen Kajaanin luokosta, joka koodataan hänelle. Rannekkeen luovuttaa jäsenelle Kajaanin Lukko maksukuittia vastaan.
  4. Ranneketta on väärinkäytetty

Jäsen-, liittymis- ja rannekemaksujen hinnat

  • Yhdistys päättää vuosikokouksessaan marraskuussa uusista jäsen-, liittymis- ja rannekemaksuista. Yhdistys tiedottaa Kajaanin Lukkoa vuosittain maksujen suuruudesta.